NAŠA NOVA LOKACIJA

Ured prodaje poduzeća IPROZ d.o.o. od 1.7.2016. posluje na novoj lokaciji: Zagreb - Ivana Lučića br.5 (Fakultet strojarstva i brodogradnje).

Više

POSJETITE NOVU INTERNET STRANICU USTANOVE ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE CTZ

POSJETITE NOVU INTERNET STRANICU USTANOVE ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE CTZ - www.ustanova-ctz.hr

Više

STUPIO JE NA SNAGU NOVI PRAVILNIK O SIGURNOSNIM ZNAKOVIMA

Stupio je na snagu novi Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15)

Pravilnikom su promijenjeni zanakovi evakuacije i spašavanja

 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail: info@iproz.hr i telefonom na 01/4843-176

 

Kako kupiti skripta za VISOKU ŠKOLU ZA SIGURNOST, s pravom javnosti

Skripta možete naručiti u poduzeću IPROZ, Ivana Lučića 5, Zagreb.

Više

NOVO U IZDANJU IPROZ-a!

Skripta: Sigurnost informacijskih sustava (S-131)

Više

POSEBNA PONUDA: GRAĐEVINSKE PLOČE

Nudimo vam po povoljnim cijenama građevinske skupne i natpisne ploče.

Više