NOVO U IZDANJU IPROZ-a!


Literaturu možete naručiti telefonom na broj 01/4843-176, telefaxom na broj 01/4843-176 ili mailom na info@iproz.hr.

Cijena skripta:

Sigurnost informacijskih sustava (S-131) iznosi 100,00 kn


Na istaknute cijene zaračunava se PDV po stopi od 5%
Studenti Visoke škole za sigurnost imaju popust.

Natrag