Kontaktirajte nas putem on-line upitnika, telefaksom ili telefonom.

TEL: 01/48-43-176 FAX: 01/48-43-185

Naslov:
Ime i prezime:
E-pošta: *
Tvrtka:
Sadržaj: *

IPROZ informiranje, propaganda, razvoj i organizacija zaštite d.o.o., skraćeni naziv: IPROZ d.o.o. Adresa sjedišta: Ul. A. Brešćenskog 4, Zagreb, telefon: +385 (1) 48-43-176, telefaks: +385 (1) 48-43-185, e-mail: info@iproz.hr. Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8.00 - 16.00. IPROZ društvo s ograničenom odgovornošću upisano je pri Trgovačkom sudu Zagreb pod brojem tt-10/2512-2, MBS: 080048738, OIB: 36534466630. Temeljni kapital iznosi 27.300,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Žiro račun: 2481000-1120010290, IBAN: HR2324810001120010290, SWIFT CODE: KREZHR2X u Kreditnoj banci Zagreb d.d., Ulica grada Vukovara 74, Zagreb. Osobe ovlaštene za zastupanje: Lidija Kacian, prof. - direktorica.

Zaštita privatnosti: IPROZ d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja internetskih stranica. Sve prikupljene podatke IPROZ d.o.o. neće davati na uvid trećoj strani osim u slučaju kad je takva obveza regulirana zakonom. IPROZ d.o.o. može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica. Službenik za zaštitu osobnih podataka i službenik za informiranje: Ivan Ozimin, Ul. A. Brešćenskog 4, Zagreb. Telefon: +385 (1) 48-43-176, telefaks: +385 (1) 48-43-185, e-mail: info@iproz.hr.