Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Medicina rada i radni odnosi

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
RO-1 Uputnica za utvrđivanje radne sposobnosti radnika 2,30 kn 2,30 kn
RO-2 Uputnica za provjeru radne sposobnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada 2,30 kn 2,30 kn
RO-3 Uvjerenje o radnoj sposobnosti radnika 1,50 kn 1,50 kn
RO-4 Karton zdravstvenog pregleda radnika 3,00 kn 3,00 kn
RA-1 Uputnica za utvrđivanje sposobnosti radnika 2,30 kn 2,30 kn
RA-2 Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika 2,30 kn 2,30 kn