Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Biblioteka zaštita na radu

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
ZNR-1 Zakon o zaštiti na radu 2003. - 32 str.: A-4 (74 str.;17 cm) 40,00 28,00
ZNR-2 Zakon o državnom inspektoratu, 2003. -54 str.; 17 cm 30,00 21,00
ZNR-3 Pravilnik o izradi procjene opasnosti s prikazom metoda (AUVA I WKO), 2003. - 71 str.: 17 cm 40,00 28,00
ZNR-3.1 Procjena opasnosti - dokumentacija po metodi AUVA i WKO, 1997. - 59 str.: A-4 68,00 48,00
ZNR-4 Zbirka propisa iz zaštite na radu I, 2003. - 64 str.: 17 cm 30,00 21,00
ZNR-5 Zbirka propisa iz zaštite na radu II, 2003. - 110 str.: 17 cm 60,00 42,00

Biblioteka zaštita od požara

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
ZOP-2.1 B. Šimara Grafički simboli i oznake za izradu planova zaštite i prikaz planova, 1994.- 24 str.; A-4 i A-3 37,00 37,00

Biblioteka obrazovanje

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
BO-1 Osnove zaštite na radu, 1994.- 61 str.; ilustr.; 20 cm 29,00 29,00
BO-1.1 Sustav, plan i program osposobljavanja za rad na siguran način 89,00 62,00
BO-2 Osnove zaštite od požara, 1994. - 61 str.: ilustr.; 20 cm 29,00 29,00
BO-2.1 Sustav, plan i program osposobljavanje za zaštitu od požara, 1995. - 14+3 str.; A-4 66,00 66,00
BO-3 Osnove prve pomoći, 1994.-68 str.; ilustr.; 20 cm 25,00 25,00
BO-4 Vrste opasnosti i štetnosti, 1994.-32 str.; ilustr.; 20 cm 30,00 30,00
BO-5 Poliklorirani bifenili PBC, opasnosti i mjere zaštite, 1994.-88 str.; ilustr.; 20 cm 30,00 30,00
T-1 Test znanja - osnove zaštite na radu, 8 str., A-4 10,00 10,00
T-2 Test znanja - osnove gašenja požara, 8 str., A-4 10,00 10,00
T-3 Test znanja - osnove prve pomoći, 6 str., A-4 8,00 8,00
T-4 Test znanja - vrste opasnosti i štetnosti 6 str., A-4 11,00 11,00
T-5 Test znanja - PCB, 8 str., A-4 12,00 12,00
MT Matrica za korokciju testa (od T-1 do T-4) 0,00 0,00

Biblioteka inženjera sigurnosti

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
S-2 Odabrani zadaci iz fizike 60,00 42,00
S-6 Energetski sustavi 90,00 63,00
S-7 Osnove sigurnosti 100,00 70,00
S-7/1 Zbirka propisanih evidencija i izvještaja 90,00 63,00
S-20 Civilna zaštita (zaštita i spašavanje) 90,00 63,00
S-20/1 Civilna zaštita - vježbe 37,00 28,00
NA-9 Ljudski čimbenici u zaštiti (radna psihologija) 100,00 70,00
NA-12 Mehanika i mehaničke opasnosti 100,00 70,00
S-011 Opasnost od požara i eksplozije 100,00 70,00
S-012 Kemijske štetnosti (novo) 65,00 45,00
S-013 Fizikalne štetnosti 100,00 70,00
S-014 Mikroklima i radna okolina 100,00 70,00
S-15 Sigurnost u primjeni električne energije 40,00 28,00
S-017 Medicina rada 40,00 28,00
S-019 Sustavi upravljanja sigurnošću 100,00 70,00
S-021 Građevinske mjere zaštite 100,00 70,00
S-22 Osobna zaštitna sredstva i oprema 80,00 56,00
S-24 Opasne radne tvari 80,00 56,00
S-25/1 Zbirka propisa iz zaštite od požara i vatrogastva 90,00 63,00
S-063 Zaštita osoba i imovine (izdanje 2010.) 100,00 70,00
ZOP-2.1 Grafički simboli i oznake za izradu plana zaštite od požara 37,00 26,00
NA-29 Ergonomija u sigurnosti 100,00 70,00
S-33/1 Organizacija zaštite na radu kod poslodavca 65,00 45,00
S-35/1 Vatrogasna taktika 65,00 45,00
S-112 Obrazovanje odraslih 100,00 70,00
S-39 Prijevoz opasnih tvari 100,00 70,00
S-40 Sigurnost pri gradnji objekata 100,00 70,00
ZB-5 Numeričke metode za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije 124,00 86,00
ZB-6 Primjeri općih akata iz zaštite od požara 124,00 86,00
NA-020 Stručnjak zaštite na radu kod poslodavca 100,00 70,00
ZB-13 Priručnik stručnjaka zaštite na radu 250,00 175,00
ZNR-3.1 Procjena opasnosti po metodi AUVA i WKO 68,00 48,00
US-10 Procjena opasnosti i dužnosti prema tijelima nadzora 80,00 56,00
S-26/1 Završni rad 40,00 28,00
S-90/1 Specijalistički rad 40,00 28,00
S-020 Uređivanje i nadzor zaštite na radu 145,00 100,00
S-100 Upravni postupak 124,00 86,00
S-0641 Sustav zaštite okoliša 90,00 63,00
S-84/1 Evidencije i isprave u zaštiti okoliša 100,00 70,00
S-084 Gospodarenje otpadom 65,00 45,00
ZO-6 Zaštita zraka i atmosfere 65,00 45,00
RO-5 Radni odnosi i uvjeti rada u pravu Europske zajednice 196,00 136,00