Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Biblioteka zaštita od požara

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
ZOP-2.1 B. Šimara Grafički simboli i oznake za izradu planova zaštite i prikaz planova, 1994.- 24 str.; A-4 i A-3 37,00 kn 37,00 kn