SIGURNOSNE UPUTE o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih tvari i opreme

OBVEZE POSLODAVCA PREMA čl. 32 ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Sigurnosne upute

SU 16.01, Uputa o postupanju u slučaju izlaganja kemikalijama (komplet 4 ploče)

Materijal Dimenzije Cijena
PVC ploča30x40 cm 144,00 kn