SIGURNOSNE UPUTE o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih tvari i opreme

OBVEZE POSLODAVCA PREMA čl. 32 ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Sigurnosne upute

SU 16.98, Uputa za siguran rad na hidrauličkoj preši za savijanje lima

Materijal Dimenzije Cijena
PVC naljepnica15x20 cm 16,00 kn