Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Ovijesne kartice

OznakaNaziv Detalji
OK 1 Ne uključuj sklopku Detalji
OK 2 Ne stavljaj u pogon Detalji
OK 3 Ne uključuj Detalji
OK 4 Ne diraj Detalji
OK 5 Ne upotrebljavaj Detalji
OK 6 Ne isključuj Detalji
OK 7 Ne zatvaraj Detalji
OK 8 Ne otvaraj Detalji
OK 9 Ne ulazi Detalji
OK 10 Ne otvaraj ventil Detalji
OK 11 Ne prolazi Detalji
OK 12 Zabranjeno je ... Detalji
OK 13 Opasnost Detalji
OK 14 Zapaljivo Detalji
OK 15 Oksidirajuće Detalji
OK 16 Nagrizajuće Detalji
OK 17 Otrovno Detalji
OK 19 Opasnost od električne struje Detalji
Ok 20 Štetno po zdravlje Detalji