Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Znakovi sigurnosti za gradilišta i kamenoloma

OznakaSlikaNaziv Detalji
SK-GR Skupna ploča za 6 znakova sigurnosti Detalji
SK-GR 1 Skupna ploča sa 6 znakova sigurnosti Detalji
SK-GR 2 Skupna ploča sa 6 znakova sigurnosti Detalji
NP-GR Natpisna ploča za gradilište Detalji
NP-GR dopuna - Detalji
SU 16.13.7 Zabranjeno zadržavanje u radnom djelokrugu stroja Detalji
IN 701 Radovi u tijeku Detalji
IN 702 Gradilište Detalji
KA-1 Natpis KAMENOLOM Detalji
KA-2 OPASNOST MINIRANJE Detalji
KA-3 OPREZ EKSPLOZIVNA SREDSTVA Detalji