Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Znakovi sigurnosti za označavanje spremišta opasnih i štetnih tvari

OznakaSlikaNaziv Detalji
IN 101 BS Skupna ploča za označavanje crpke/pretakališta Detalji
IN 110 Skladište medicinskih plinova, znakovi sigurnosti Detalji
IN 102 B Pune boce Detalji
IN 103 B Prazne boce Detalji
IN-106 Pozor - Eksplozivna sredstva Detalji
IN-107 Pazi otrov - Neovlaštenim osobama strogo zabranjen pristup Detalji
IN 212 Strojarnica dizala Detalji
IN 221 Pumpna stanica Detalji
IN 222 Spremnik za gorivo Detalji
MED-1 Opasan otpad Detalji
MED-2 Opasan medicinski otpad Detalji
MED-3 Infektivni otpad Detalji
MED-4 Farmaceutski otpad Detalji
MED-5 Radioaktivno Detalji