Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Oznake pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

OznakaSlikaNaziv Detalji
OI-1.1 Oznaka pristupačnosti za osobe u invalidskim kolicima Detalji
OI-1.2 Oznaka pristupačnosti za slijepe osobe Detalji
OI-1.2 Oznake pristupačnosti za slabovidne osobe Detalji
OI-1.4 Oznaka pristupačnosti za gluhe osobe i osobe oštećenog sluha Detalji
OI-1.5 Oznaka pristupačnosti za osobe koje se kreću uz pomoć štapa, štaka i hodalice Detalji
OI-1.6 Oznaka pristupačnosti za osobe koje se kreću s bijelim štapom i psom Detalji
OI-1.7 Oznaka pristupačnosti za osobe s dječjim kolicima Detalji
OI-1.8 Oznaka pristupačne rampe Detalji
OI-1.9 Oznaka pristupačnog stubišta Detalji
OI-1.10 Oznaka pristupačnog dizala Detalji
OI-1.11 Oznaka pristupačne vertikalno podizne platforme Detalji
OI-1.12 Oznaka pristupačne koso podizne sklopive platforme Detalji
OI-1.13 Oznaka pristupačnog ulaznog prostora Detalji
OI-1.14 Oznaka pristupačnog WC-a Detalji
OI-1.15 Oznaka pristupačne kupaonice i tuš kabine Detalji
OI-1.16 Oznaka pristupačne kavane i restorana Detalji
OI-1.17 Oznaka pristupačnog ulaza u vodu na plaži i bazenu Detalji
OI-1.18 Oznaka pristupačnog telefona Detalji
OI-1.19 Oznaka pristupačnog tekstofona, faksa i bankomata Detalji
OI-1.20 Oznaka pristupačnog mjesta u gledalištu Detalji
OI-1.21 Oznaka komunikacijskog pomagala Detalji
OI-1.22 Oznaka za induktivnu petlju ili transmisijski obruč Detalji
OI-1.23 Oznaka pristupačnog šaltera ili pulta Detalji
OI-1.24 Oznaka pristupačnog oglasnog panoa Detalji
OI-1.25 Oznaka pristupačnog parkirališnog mjesta Detalji