Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Znakovi opasnosti

OznakaSlikaNaziv Detalji
OP 3.1 Opća opasnost Detalji
OP 3.1.1 Opasnost plin Detalji
OP 3.2 Opasnost od požara Detalji
OP 3.3 Opasnost od oksidirajućih tvari Detalji
OP 3.4 Opasnost od nagrizanja Detalji
OP 3.5 Opasnost od eksplozije Detalji
OP 3.6 Opasnost od trovanja Detalji
OP 3.7 Opasnost od električne struje Detalji
OP 3.8 Opasnost od radioaktivnih materijala Detalji
OP 3.9 Opasnost od visećeg tereta Detalji
OP 3.10 Opasnost od vozila unutarnjeg prometa Detalji
OP 3.11 Opasnost od laserskog zračenja Detalji
OP 3.12 Opasnost od rotirajućih predmeta Detalji
OP 3.14 Opasnost od buke Detalji
OP 3.15 Opasnost od pada u istoj razini Detalji
OP 3.16 Opasnost od pada s visine Detalji
OP 3.17 Opasnost od pada predmeta s visine Detalji
OP 3.12D Opasnost od rotirajućih dijelova ( simbol noge ) Detalji
OP 3.1.12 Opasnost od plinskih boca Detalji
OP 3.18 Opasnost od udara glavom Detalji
OP 3.23 Opasnost jak magnet Detalji
OP 3.25 Opasnost od biološke štetnosti Detalji
OP 3.24 Opasnost od propuštanja cjevovoda Detalji
OP 3.26 Opasnost od neionizacijskog zračenja Detalji
OP 3.27 Opasnost od niskih temperatura Detalji
OP 3.28 Opasnost od vrućih predmeta Detalji
OP 3.29 Opasnost od iritirajućih materijala Detalji
OP 3.30 Opasnost od eksplozivne atmosfere Detalji
OP 3.31 Opasnost - boce pod tlakom Detalji
OP 3.31.1 Oprez - klizav pod Detalji