Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Obavijesni znakovi

OznakaSlikaNaziv Detalji
OZ 4.1 Prva pomoć Detalji
OZ 4.2 Smjer za evakuaciju Detalji
OZ 4.2L Smjer za evakuaciju - lijevo Detalji
OZ 4.2D Smjer za evakuaciju - desno Detalji
OZ 4.2G Evakuacijski put - gore Detalji
OZ 4.8 Nosila za prvu pomoć Detalji
OZ 4.9 Sigurnosni tuš Detalji
OZ 4.10 Ispiralica za oči Detalji
OZ 4.11 Liječnik Detalji
OZ 4.12 Telefon za hitnu pomoć Detalji
OZ 4.13 Ulaz Detalji
OZ 4.14 Izlaz Detalji
OZ 4.15 Nužni izlaz Detalji
OZ 4.3L Evakuacijski put - lijevo Detalji
OZ 4.3D Evakuacijski put - desno Detalji
OZ 4.5L Evakuacijski put - dolje/lijevo Detalji
OZ 4.5D Evakuacijski put dolje/desno Detalji
OZ 4.6LG Evakuacijski put - stepenice gore/lijevo Detalji
OZ 4.6DG Evakuacijski put - stepenice gore/desno Detalji
OZ 4.6LD Evakuacijsku put - stepenice dolje/lijevo Detalji
OZ 4.6DD Evakuacijski pit - stepenice dolje/desno Detalji
IN-1.1.1 Ulaz za invalide Detalji
IN-1.1.2 Izlaz za invalide Detalji
IN 6.1 Informacije Detalji
IN 6.2 Ulaz Detalji
IN 6.3 Izlaz Detalji
IN 6.46.1 Mjesto za pušenje Detalji
IN 6.46.2 U ovoj prostoriji dopušteno je pušiti Detalji
IN 6.46.3 Prostor za pušenje u javnom objektu Detalji
IN 6.46.4 Prostor za pušače u ugostiteljskom objektu Detalji
IN 6.46.5 Prostor za nepušače u ugostiteljskom objektu Detalji
IN 6.46.7 Dopušteno pušiti Detalji
IN 6.7.1 Nije izlaz Detalji
IN 6.8 Smjer kretanja - stepenice gore desno Detalji
IN 6.9 Smjer kretanja - dolje desno Detalji
IN 6.10 Smjer kretanja - gore lijevo Detalji
IN 6.11 Smjer kretanja - dolje lijevo Detalji
IN 6.12A WC Detalji
IN 6.13 WC muški Detalji
IN 6.14 WC ženski Detalji
IN 6.100 Voda za piće Detalji
IN 6.101 Voda nije za piće Detalji
IN 401.1 Objekt je pod video nadzorom Detalji