Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Znakovi zaštite od požara

OznakaSlikaNaziv Detalji
PO 5.1 Naprava za ručno aktiviranje - javljač požara Detalji
PO 5.2 Zvučni požarni alarm Detalji
PO 5.3 Požarni telefon Detalji
PO 5.5 Razbiti u slučaju opasnosti Detalji
PO 5.10 Klizna protupožarna vrata Detalji
PO 5.12 Označavanje mjesta vatrogasnog aparata Detalji
PO 5.12.2 Označavanje mjesta vatrogasnog aparata Detalji
PO 5.12.3 Označavanja mjesta vatrogasnog aparata Detalji
PO 5.13 Vatrogasna cijev Detalji
PO 5.14 Požarne ljestve Detalji
PO 5.15 Požarni alat Detalji
PO 5.16 Hidrant Detalji
PO 5.17 Smjer kretanja prema vatrogasnoj opremi Detalji
PO 5.17L Smjer kretanja - lijevo Detalji
PO 5.17D Smjer kretanja - desno Detalji
PO 5.17G Smjer kretanja gore Detalji
PO 5.18L Smjer kretanja - dolje/lijevo Detalji
PO 5.18D Smjer kretanja - dolje/desno Detalji
PO 5.19L Vatrogasni pristup - lijevo Detalji
PO 5.19D Vatrogasni pristup - desno Detalji
PO 5.19G Vatrogasni pristup - gore Detalji
PO 5.20 Vatrogasni pristup Detalji
PO 5.16PH Mjesto označavanja podzemnog hidranta Detalji
PO 5.22 S.O.S. Detalji
PO 5.24 Vatrodojavna centrala Detalji
PO D1 Vatrogasni pristup ( HRN 4066 ) Detalji
PO D2 Smjer kretanja - strelica ( HRN 4066 ) Detalji