Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Kemijske kartice

OznakaSlikaNaziv Detalji
KK Kemijske kartice po izboru Detalji
KK-0 Antifriz Detalji
KK-1 Acetaldehid Detalji
KK-2 Acetilen Detalji
KK-3 Aceton Detalji
KK-4 Amonij Nitrat Detalji
KK-5 Amonijak Detalji
KK-6 Anilin Detalji
KK-7 Benzen Detalji
KK-8 Benzoil Peroksid Detalji
KK-9 Bezolovni olovni benzin Detalji
KK-10 Motorni benzin s olovom Detalji
KK-11 Dizelsko gorivo Detalji
KK-12 Lož ulje Detalji
KK-13 Nafta Detalji
KK-14 Ukapljeni naftni plin Detalji
KK-15 UNP - Butan Detalji
KK-16 UPN - Propan - Butan Detalji
KK-17 Mazut Detalji
KK-18 Butilacetat Detalji
KK-19 Dietileter Detalji
KK-20 Argon (stlačen u bocama) Detalji
KK-21 Dušik Detalji
KK-22 Dietileter Detalji
KK-23 Dietilamin Detalji
KK-24 Difenil Detalji
KK-25 Dikloroetilen Detalji
KK-26 Dinamit Detalji
KK-26 Dioksan Detalji
KK-27 Dušična kiselina Detalji
KK-28 Epiklorhidrin Detalji
KK-29 Etanol Detalji
KK-30 Etilen Detalji
KK-31 Etilen Glikol Detalji